“ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาที่ดี มีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ”
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
You're visitor number
Online จำนวน : 1 คน
  แบบฟอร์มกรอกประวัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่น ข่าววันที่ 04 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1230 คน
...
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร ข่าววันที่ 04 สิงหาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 2466 คน
แบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร...
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) ข่าววันที่ 02 ธันวาคม 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 7326 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 

จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว

 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -

จำนวนข่าวทั้งหมด : 0 ข่าว

 
 

Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/mycalendar in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fopen(D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/mycalendar) [function.fopen]: failed to open stream: No error in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/myevents in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fopen(D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/myevents) [function.fopen]: failed to open stream: No error in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/mycalendar in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fopen(D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/mycalendar) [function.fopen]: failed to open stream: No error in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 121

Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 216

Warning: ftell(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 219

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 222

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 158

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 159

Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/mycalendar in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fopen(D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules/../cal_data/mycalendar) [function.fopen]: failed to open stream: No error in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 139

Warning: fseek(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 247

Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 249

Warning: ftell(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 253

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 255

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 158

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Inetpub\Office NU\Acad_web\backoffice\modules\classes\csvfile.inc.php on line 159
Jul - 2015
ไปวันนี้
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีฯ
สำนักหอสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย
นเรศวรวิชาการ
NU Today (งานประชาสัมพันธ์)
กองกิจการนิสิต
 
 
 
 
   กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
     มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-55968303 โทรสาร 0-5596-8321
พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CITCOMS