“ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาที่ดี มีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ”
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
You're visitor number
Online จำนวน : 1 คน
  แบบฟอร์มกรอกประวัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ บุคลากรดีเด่น ข่าววันที่ 04 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1179 คน
...
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร ข่าววันที่ 04 สิงหาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 2395 คน
แบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร...
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) ข่าววันที่ 02 ธันวาคม 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 7249 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 

จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว

 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -

จำนวนข่าวทั้งหมด : 0 ข่าว

 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานบริการเทคโนโลยีฯ
สำนักหอสมุด
บัณฑิตวิทยาลัย
นเรศวรวิชาการ
NU Today (งานประชาสัมพันธ์)
กองกิจการนิสิต
 
 
 
 
   กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
     มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-55968303 โทรสาร 0-5596-8321
พัฒนาโดย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CITCOMS