ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้

                  ยินดีต้อนรับ กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้คับ ทางกองอาคารสถานที่ ของเราขอขอบคุณที่ทาง กองสวัสดิการ ม.แม่โจ้ ที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนความรู้ กับกองอาคารของเรา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนามหาวิทยาลัย และกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับเสมอ หากทางกองสวัสดิการ ม. แม่โจ้ จะมาแลกเปลียนความรู้กันอีกในครั้งต่อๆไป

โพสโดย :ณัฐพงศ์ มาเมือง
เมื่อวันที่ :29 มีนาคม 2556 เวลา 00:00 น.
views: 1064 ครั้ง
IP ADDRESS :10.20.12.20