หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม | ติดต่อสอบถาม 

"รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม จะทำการ update ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน"

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562


ติดต่อสอบถาม

 

Download Download Download
YouTube Downlaod Downlaod Downlaod Downlaod Downlaod Downlaod


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962412
Download Download click