"คลิกดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม ตามหลักสูตรนั้นๆ "


-สมัครเข้าร่วมการอบรม ... คลิกที่นี่-

 

ติดต่อสอบถาม


หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
งานพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถาม โทร 055 962435