Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
:: กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร:::: กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร::
May - 2022
ไปวันนี้
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์ สิงหะ บุคลากรของกองกฎหมาย
  ... ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
  เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การแจ้งหนังสือ คำสั่งทางไปรษณีย์และผู้รับคำสั่งไม่มารับภายในกำหนดเวลาจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
  ข่าววันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  ข่าววันที่ 13 กันยายน 2559
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 23 มิถุนายน 2559
แนวปฏิบัติเรื่องการหารือของงานนิติการสัญญา กองกฎหมาย ข่าววันที่ 08 ตุลาคม 2558
ประเด็นความรู้ 'กฎหมายค้ำประกันใหม่กับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป' ข่าววันที่ 25 กันยายน 2558
(ร่าง) ข้อบังคับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ข่าววันที่ 14 พฤษภาคม 2558
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 29 ธันวาคม 2557
จำนวนข่าวทั้งหมด : 20 ข่าว อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเอกสาร e-Document NU-Mail e-Mail สำหรับบุคลากร
 
  ขณะนี้ Online จำนวน : 2 คน   :  You're visitor number