Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
:: กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร:::: กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร::
Feb - 2021
ไปวันนี้
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
 
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การแจ้งหนังสือ คำสั่งทางไปรษณีย์และผู้รับคำสั่งไม่มารับภายในกำหนดเวลาจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร  
วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 429 คน
อ่านต่อ
แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2559 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 664 คน
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 23 มิถุนายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 711 คน
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
แนวปฏิบัติเรื่องการหารือของงานนิติการสัญญา กองกฎหมาย  
วันที่ประกาศข่าว 08 ตุลาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 688 คน
อ่านต่อ
ประเด็นความรู้ 'กฎหมายค้ำประกันใหม่กับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป'  
วันที่ประกาศข่าว 25 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว รุจิรา จำนวนผู้อ่าน 1012 คน
อ่านต่อ
(ร่าง) ข้อบังคับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน  
วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว รุจิรา จำนวนผู้อ่าน 707 คน
(ร่าง) ข้อบังคับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อ่านต่อ
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 29 ธันวาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 622 คน
อ่านต่อ
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557  
วันที่ประกาศข่าว 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 609 คน
อ่านต่อ
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 8 ตุลาคม 2557  
วันที่ประกาศข่าว 07 ตุลาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 463 คน
อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 25 สิงหาคม 2557 ผู้ประกาศข่าว ภมรศรี จำนวนผู้อ่าน 520 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 19 ข่าว หน้า 1/2
 
 
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเอกสาร e-Document NU-Mail e-Mail สำหรับบุคลากร
 
  ขณะนี้ Online จำนวน : 1 คน   :  You're visitor number