• สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการทางธุรกิจ เพื่อต้องการเตรียมความพร้อมให้กับ
    นิสิต ที่สนใจในการประกอบธุรกิจเมื่อจบการศึกษา ให้ได้ปฏิบัติการจัดตั้งธุรกิจจำลองขึ้นมา เพื่อมองความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

  • สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง จัดทำ website เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น เพื่อเป็นการร่วมรวมข้อมูลหน่วยงาน และผู้ประกอบการที่เข้ามารับการบ่มเพาะในเครือข่ายทั้งหมด ขอเชิญเข้าไปดู และติชมที่

    View more

  • ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อรับบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ ประจำปี 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบรม/สัมมนา
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม NUBIC
ดูทั้งหมด