ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จะจัดอบเริ่มทักษะอาชีพเรื่อง นวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จะจัดอบเริ่มทักษะอาชีพเรื่อง นวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมนวดไทยเบื้องต้นเพื่อสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครได้ที่ 055-968631 หรือ http://bit.ly/1gmnqen