ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดอบรมทักษะอาชีพเรื่อง การซ่อมยานยนต์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดอบรมทักษะอาชีพเรื่อง การซ่อมยานยนต์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมในหัวข้อเรื่อง "หลักการทำธุรกิจจากการซ่อมยานยนต์" ในวันที่ 16 -18 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร สนใจสมัครได้ที่ 055-96-8631 หรือ http://bit.ly/1je6lPo รับจำนวนจำกัด