ข่าวกิจกรรม NUBIC

ผู้ประการหมูกระจก ตราน้องวิว เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ

ผู้ประการหมูกระจก ตราน้องวิว เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ

ผู้ประการหมูกระจก ตราน้องวิว เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการบริหารจัดการของเสียจากการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร