ข่าวกิจกรรม NUBIC

ผู้ประกอบการระดับ Spin-off Company เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ

ผู้ประกอบการระดับ Spin-off Company เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ

ผู้ประกอบการระดับ Spin-off Company คุณจิตรา สุขเมือง เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจในเรื่องของการจดแจ้งขออนุญาติจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร