ข่าวกิจกรรม NUBIC

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท ตำบลเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์