ข่าวกิจกรรม NUBIC

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

ผู้ประกอบการระดับ Spin-off Company เข้าขอคำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ